MEGAMOCNI

Usługi Asystenckie dla niepełnosprawnych

asystent Elbląg pomoc

Dodano 2014-05-09 07:10:42 | Autor: Jacek Gibel

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości skorzystania z usług asystenckich przez osoby niepełnosprawne.

Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w dotarciu do szkoły, przychodni czy pracy, ale także w miejsca takie jak kino, muzeum, a nawet miejska starówka. Dzięki jego pomocy możliwe będzie także załatwienie codziennych spraw - zrobienie zakupów, wizyta na poczcie czy spotkanie się ze znajomymi. Z usług asystenta można też skorzystać w razie potrzeby kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej lub innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Usługa pomocy asystenckiej dostępna jest na następujących warunkach:

  • Usługa realizowana jest 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-22.00
  • Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usługi Asystenta zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub za wiedzą i zgodą rodziny.
  • Warunkiem świadczenia usługi pełnoletniej osobie niepełnosprawnej  jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupy inwalidzkiej (I i II), orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
  • Odpłatność za usługi wynosi 1 zł za godzinę.
  • Wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem usługi Asystenta (np. bilety do kin, muzeów, teatrów itp), z wyjątkiem opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej przez Asystenta, ponosi osoba korzystająca z usługi.
  • Usługa jest  świadczona wyłącznie na terenie Elbląga, dla osób pełnoletnich.
  • Osoba niepełnosprawna jest każdorazowo zapoznawana z zasadami realizacji usług asystenckich. Znajomość zakresu potwierdza własnoręcznym podpisem.
  • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. 8.00-12.00. od poniedziałku do piątku w biurze projektu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ERKON pod adresem ul. Związku Jaszczurczego 15, 82-300 Elbląg, tel/fax (55) 232 69 35.

zdj. UM Elbląg

(inf. własna/UM Elbląg)