MEGAMOCNI

Ustawa zezwalająca na wprowadzanie psów przewodników do parków narodowych podpisana

ustawa

Dodano 2013-01-10 10:02:55 | Autor: Jacek Gibel

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 8 stycznia ustawę zezwalającą na wprowadzanie psów przewodników do parków narodowych, rezerwatów, na plaże i kąpieliska.

Celem przedmiotowej ustawy jest zniesienie ograniczeń w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak również na plaże i kąpieliska. Takie ograniczenia bowiem są, zdaniem ustawodawcy, dyskryminujące w stosunku do osób niepełnosprawnych. W tym celu wprowadza się stosowne zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiana w art. 1 przedmiotowej nowelizacji zakłada modyfikację art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody, poprzez uzupełnienie tego przepisu o kolejną normę przewidującą zwolnienie od zakazów określonych w przywołanym art. 15 ust. 1, w zakresie dopuszczenia możliwości wstępu psa asystującego wraz z osobą niepełnosprawną na obszar parku narodowego albo rezerwatu przyrody objętych ochroną ścisłą lub czynną.

W art. 2 niniejszej ustawy wprowadzana jest zmiana w art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych precyzująca, iż osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

zdj. sxc.hu

(prezydent.pl)