MEGAMOCNI

W Gminie Łapy dyskutowano nt. niepełnosprawnych

Łapy Pilecki

Dodano 2013-11-20 08:29:03 | Autor: Emil Kowalski

W ubiegły piątek, w Gminie Łapy (koło Białegostoku) miała miejsce konferencja pt. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”. Zaprezentowano na niej i dyskutowano na temat rozwiązań dla niepełnosprawnych w każdym wieku.

Poruszano kwestie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej. Uczestnicy konferencji dzięki zaprezentowanym wystąpieniom zapoznali się z takimi działaniami dotyczącymi niepełnosprawnych w Gminie Łapy jak: edukacja od żłobka po szkołę ponadgimnazjalną, wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, czy też reintegracja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej „Przystań” i aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu „Ekologiczne mrówki z Łap”.

Po konferencji, wszyscy udali się do Zakładu Usług Komunalnych w Łapach w którym odbywają staż zawodowy uczestniczy projektu „Ekologiczne mrówki z Łapach ”. Potem udali się z wizytą do Centrum Integracji Społecznej „Przystań” i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Projekt Ekologiczne mrówki z Łap stwarza osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Łapy szansę na zdobycie kwalifikacji i znalezienie zatrudnienia. Również Centrum Integracji Społecznej „Przystań” daje niepełnosprawnym możliwość zdobycia kwalifikacji i odnalezienia się na rynku pracy.

Pani Teresa Hernik z Zarządu Województwa Podlaskiego , podkreśliła korzystne działania Gminy Łapy na rzecz niepełnosprawnych w miejscowości.

Na konferencji był obecny radny Karol Pilecki, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, odpowiedzialnego za ochronę zdrowia.

info. własne/karolpilecki.pl

zdj. Wkipedia, zdj.Poznaniak