MEGAMOCNI

W kujawsko-pomorskim, sesja nt. problemów niepełnosprawnych

Kaczmarek Toruń Urząd

Dodano 2013-01-15 11:00:38 | Autor: Emil Kowalski

Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizował po raz piąty nadzwyczajną sesję osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mówili głośno o swoich problemach i o barierach, z którymi zmagają się na co dzień.

Dyskutowano na temat, jak poprawić ich jakość i co w tym kierunku mogą zrobić władze województwa. Niepełnosprawni podzielili się swymi problemami z radnymi sejmiku.

Podczas spotkania wyróżniono osoby aktywnie działające w tym kierunku - Wacława Kaczmarek została nagrodzona odebrała medal marszałka województwa.

Rozmawiano na temat barier architektonicznych, ale również barier związanych z pracą, a właściwie jej brakiem.

Jak podkreśla wicemarszałek województwa, potrzeby niepełnosprawnych są jednym z priorytetów strategii województwa na najbliższe lata. Podejmuje się próby integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Jednym z efektów takich sesji, jest duża modernizacja prowadzona w Toruniu. Przystanki tramwajowe zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pierwszy raz zostały dostosowane dla osób niewidomych. Na każdym kolejnym spotkaniu, ustalane są kolejne plany i analizowane te cele jakie miały być zrealizowane.

Podczas sesji osób niepełnosprawnych, był wniosek  o przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jak informuje Maria Dreszer z wydziału integracji osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu - wybierana jest firma, która zakupi ten sprzęt i zostanie dostarczony osobom niepełnosprawnym.

A komputery mają trafić do 1300 osób. Jak podkreślają uczestnicy 5. sesji osób niepełnosprawnych, wiele ich postulatów już udało się zrealizować, ale nadal sporo pozostaje do zrobienia.

info. własne/Marta Matuszak - tvp.pl