MEGAMOCNI

W kujawsko-pomorskim rozdane zostaną komputery dla niepełnosprawnych

cyfryzacja komputery pomoc wsparcie

Dodano 2013-08-21 09:33:06 | Autor: Emil Kowalski

W woj. kujawsko-pomorskim, ogółem zostanie rozdanych 1500 komputerów, udostępniony będzie Internet za darmo dla 500 rodzin. To wszystko dzięki unijnemu wsparciu w wys. 26 mln złotych. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Polski Związek Niewidomych, wytypowały swoich beneficjentów, którzy takiego wsparcia najbardziej potrzebują.

Lista wszystkich osób, łącznie z osobami niepełnosprawnymi, które obejmie pomoc, jest już zamknięta. Wśród tych osób jest 350 niewidomych, a 550 ma inną formę niepełnosprawności.

Pieniądze na to przedsięwzięcie pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego oraz z kas 25 gmin. Ponadto udało się pomóc najuboższym gminom dzięki rekomendacjom Caritasu i środkom z Funduszu Wsparcia, który pomaga uboższym samorządom.

Część urządzeń będzie dostosowana do różnych form niepełnosprawności. Takie komputery dla niewidomych będą mieć urządzenie pozwalające czytać palcami tekst z ekranu, specjalną klawiaturę i syntezator mowy.

Planowana jest już II edycja takiego wsparcia w której to pomoc uzyska 3 tys. rodzin. 

info. własne/Gazeta.pl

zdj. Wikipedia