MEGAMOCNI

W Toruniu ruszyły konsultacje na temat działań miasta dla niepełnosprawnych

bez_barier integracja konsultacje Toruń

Dodano 2013-09-06 11:19:16 | Autor: Emil Kowalski

Prezydent Miasta Torunia powołał zespół pod kierownictwem zastępcy prezydenta Ludwika Szuby do opracowania  Programu Działań Miasta Torunia na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020. Od 4 września do 5 października potrwają konsultacje w tej sprawie.

Program zakłada, że każda osoba niepełnosprawna będzie mogła aktywnie korzystać ze swych uprawnień i realizować efektywnie społeczne obowiązki i przywileje.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie, mieszkańcy Miasta Torunia, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, samorząd Gminy Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz oświatowe kształcące osoby niepełnosprawne.

Program składa się z części diagnostycznej oraz programowej, w której wyznaczono działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym oraz zawodowym, a także wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i optymalizacja warunków edukacji.

18 września (środa) o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej (pomieszczenie LabSen), odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zaprezentować własne pomysły dotyczące programu.

Na stronie Konsultacje społeczne Toruń, można sprawdzić dokładne informacje na ten temat.