MEGAMOCNI

Wanda Agnieszka Jabłońska - Prawdziwy sukces jest miarą...

autyzm Jabłońska kampania_Wyjątkowe_Serce

Dodano 2014-01-05 20:42:37 | Autor: Emil Kowalski

...odwagi, wysiłku i ciężkiej pracy.

Pani Wanda Agnieszka Jabłońska, kieruje Zespołem Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Ma charakter idealistki i wizjonerki. To niebywała przyjaciółka dzieci i młodzieży, niejednokrotnie nagradzana za pracę w imię edukacji oraz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Zespół, w którym piecze stanowisko kierownicze, to pierwsza publiczna placówka w Polsce dow2odzona przez stowarzyszenie i rodziców. Jest to również jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc w dziedzinie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem.

Siła dziecięcych marzeń

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie to miejsce, gdzie 440 dzieci, w szczególności z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, ma możliwość korzystania z hydroterapii, rehabilitacji ruchowej, biofeedbacku, dogoterapii i innych form rehabilitacji. Dyrektorem jest tu Wanda Agnieszka Jabłońska, która swoje dziecięce marzenia o zawodzie nauczyciela i pracy w przyjaznej wychowankom szkole wytrwale realizuje i wciela w życie od przeszło 10 lat.

Łączenie funkcji dyrektora, świetnego organizatora i pedagoga nie jest rzeczą prostą. Jednakże zaangażowanie pani Agnieszki sprawia, że placówka jest ciągle rozbudowywana, zatrudnionych jest tu ponad 200 osób, a podopieczni mają możliwość kontynuowania nauki na każdym szczeblu edukacji od przedszkola po Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Pierwsza taka placówka w Polsce

Będąc idealistką, która bezgranicznie wierzy w dobro tkwiące w każdym człowieku oraz wizjonerką nie bojącą się wprowadzać nowe rozwiązania w 2002 roku wraz z grupą rodziców założyła Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie. Wanda Agnieszka Jabłońska zarządza dziś placówką wyjątkową, bo ZPE jest pierwszą w Polsce publiczną placówką edukacyjną dla dzieci niepełnosprawnych prowadzoną przez stowarzyszenia rodziców i pracowników, którym dobro dzieci i ich edukacji nie było obojętne.

Zaangażowanie i oddanie kluczem do sukcesu

Kobieta sukcesu, dla której żaden problem drugiego człowieka nie jest błahy, zaangażowana społecznie, doskonały praktyk i teoretyk z zakresu wolontariatu, organizacji pozarządowych oraz finansów publicznych to wzór do naśladowania dla swoich uczniów. Cenią ją za czas i energię, które poświęca na rozwój miejsca tak ważnego w ich życiu.

Plany i marzenia

Wiele marzeń udało się już zrealizować, z wielu osiągnięć Agnieszka Jabłońska może być dumna. Przed nią jednak kolejne marzenia  plany do spełnienia. W pierwszej kolejności jest to realizacja pierwszego, samodzielnego wyjazdu dla grupy młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia. Większość z nich nigdy nie miała okazji wyjechać na wakacje lub zimowisko bez rodziców. Często wymagający stałej opieki lub, niestety, nieakceptowani społecznie, ci młodzi ludzie także chcą poczuć się jak ich zdrowi rówieśnicy. Stąd pomysł na kampanię „Wesprzyj Zimowisko Wyjątkowego Serca. Pomóż nam zrobić krok ku dorosłości”, której celem jest zbiórka funduszy na wyjazd w styczniu 2014 r. Do Zakopanego. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie: www.wyjatkoweserce.pl

Kolejnym, wyjątkowo ambitnym celem jest budowa i otwarcie pierwszej Warmińskiej Kuźni Pracy „Modrak”. Będzie to nie tylko miejsce zamieszkania podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, ale także możliwość rozwoju zawodowego i usamodzielnienia się.

Wszystko po to, aby umożliwić podopiecznym Stowarzyszenia możliwie największą samodzielność i niezależność oraz dać im poczucie choć namiastki normalnego życia.