MEGAMOCNI

Warszawa: "Wykorzystaj swoją szansę"

mazowieckie praca projekt UE Warszawa

Dodano 2013-02-05 09:53:18 | Autor: Emil Kowalski

Kolejny projekt, który ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zaczął być realizowany tym razem w Warszawie. Projekt jest skierowany do 150 takich osób, zamieszkałych na terenie woj. Mazowieckiego.

Wszystkie punkty i założenia, mają być osiągane poprzez stworzenie im warunków dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego i kompetencji społecznych, w tym m.in. poprzez realizację celów strategicznych dotyczących osiągania równości szans kobiet i mężczyzn.

Organizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe oraz aktywizacyjne, każda osoba będzie miała możliwość skorzystania z czterogodzinnych konsultacji z doradcą zawodowym. Przeprowadzone zostanie również spotkanie z ekspertem ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, mające na celu upowszechnianie wiedzy w tym temacie.

Wyróżnieniem dla najbardziej aktywnych i sumiennych kursantów, będą 3-miesięczne staże płatne. W projekcie zaplanowano również doprowadzenie do zatrudnienia 30. osób, w tym 18. kobiet i 12. mężczyzn.
Wszyscy mają mieć zapewnione materiały dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Takie inicjatywy są coraz bardziej powszechne i jak się okazuje, znajdują się na takie działania pieniądze. To może świadczyć o dobrym kierunku w jaki zmierzają różne organizacje i urzędy. We wrześniu ubiegłego roku, została ratyfikowana Konwencja dla osób niepełnosprawnych w której zawartych jest wiele przepisów dotyczących łamania barier architektonicznych i działania na rzecz integracji niepełnosprawnych z społeczeństwem. Kolejne, podobne projekty są dowodem na aktywne realizowanie założeń traktatu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

inf. własna/wykorzystajswojaszanse.pl