MEGAMOCNI

Warszawski ZTM rozszerza ulgi dla niepełnosprawnych

autobus komunikacja tramwaje ulgi Warszawa

Dodano 2014-01-17 08:58:14 | Autor: Jacek Gibel

Rada Warszawy podjęła uchwałę o zmianach w ulgach w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany, wchodzące w życie od 1 lutego, obejmą między innymi osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku i dysfunkcją intelektualną.

Darmowe przejazdy będą przysługiwać nie tylko osobom ociemniałym wraz z przewodnikiem, ale także osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie będzie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez uprawniony organ lub legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej będą mogły też osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku. Uprawnienia uzyskają także przewodnicy podróżujący z tymi pasażerami.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów - oprócz osób upośledzonych umysłowo wraz z opiekunem - będzie również przysługiwało osobom z dysfunkcją intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osobom posiadającym I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem.

Wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące dzieci. Obecnie bezpłatnie podróżować mogą - na podstawie spersonalizowanej karty wydawanej przez ZTM - m.in. dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, które mieszkają na stałe w Warszawie, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Teraz bezpłatnie podróżować komunikacją miejską będą również mogły dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, które oczywiście również na stałe mieszkają w Warszawie i mają mniej niż 20 lat.

Zmiany są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli został orzeczony w związku z dysfunkcją intelektualną lub dysfunkcją narządu wzroku, będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów już nie na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a na podstawie orzeczeń lekarskich.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 19115, na stronie internetowej ZTM oraz w organizacjach wydających dotychczas legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów tj. Warszawskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Polskim Związku Niewidomych.

Uchwała wejdzie w życie 1 lutego, a nabierze mocy prawnej dzień po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

zdj. ztm.waw.pl

(inf. własna/ztm.waw.pl)