MEGAMOCNI

Więcej funduszy na edukację niepełnosprawnych

Dzieci Edukacja Lipowicz Nauka

Dodano 2013-01-16 08:29:18 | Autor: Emil Kowalski

Konieczna jest zmiana sposobu finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością, dofinansowanie na ten cel, powinno przede wszystkimi, wpływać na konta placówek w których faktycznie kształci się dziecko.

Prof. Irena Lipowicz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w swoim wczorajszym (15 stycznia) wystąpieniu, podkreśliła, że nauczyciele powinni mieć więcej szkoleń, pozwalających na zdobycie wiedzy na temat potrzeb indywidualnych dzieci niepełnosprawnych.

Oprócz tego, nauczyciele powinni mieć dostęp do jak największej ilości materiałów pomocniczych. Sam system kształcenia uczniów niepełnosprawnych powinien być bardziej elastyczny.

Ważnym elementem jest ulepszenie koordynacji działań rządowych w celu ustanowienia odpowiedniej polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych związanej z wdrożeniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Polska taką konwencję ratyfikowała we wrześniu 2012 roku.

Na spotkaniu, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, przeanalizowało sytuację uczniów i zarekomendowało działania jakie resort edukacji powinien podjąć w celu wdrożenia postanowień.

Więcej szczegółów na temat wystąpienia znajduje się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich - link