MEGAMOCNI

Więcej głuchoniemych znalazło pracę

PFRON TPG UE

Dodano 2013-01-08 09:57:57 | Autor: Emil Kowalski

W latach 2010-2012 realizowano projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”. PFRON i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG), umożliwiły 634 osobom niepełnosprawnym z całej Polski, odbywanie zajęć trenerkami pracy, trenerami motywacji i rehabilitantami.

Dzięki działaniom 157 osób znalazło zatrudnienie, co jest wynikiem lepszym niż zakładano (około 80 osób).  Beneficjenci i beneficjentki, mogli liczyć na indywidualne i elastyczne podejście do sprawy ze strony organizatorów. Wiele osób korzystało z warsztatów aktywizacji zawodowej i ponad 200 osób otrzymało dofinansowanie na szkolenia w miejscu zamieszkania. Także ponad 100 osób otrzymało sprzęt niwelujący ograniczenia funkcjonalne.
Całość projektu i działań, była poparta analizami, wywiadami oraz publikacjami. Tym samym, pokazano projekt w szerokim zakresie, dostępnym dla innych instytucji, które w przyszłości, skorzystają zapewne z cennych uwag.

Proejk ten realizowany był ze środków UE, PFRON, TPG.

inf. własna/pion.pl

zdj. sxc.hu