MEGAMOCNI

Więźniowie remontowali szkołę dla niepełnosprawnych

Ostrołęka szkoły więźniowie

Dodano 2013-08-27 10:19:18 | Autor: Emil Kowalski

Niepełnosprawnym pomagają także więźniowie. Tak się stało przed rozpoczęciem roku szkolnego w sierpniu w Ostrołęce. Osadzeni pomalowali sale lokalnej, niepublicznej szkoły dla niepełnosprawnych.

Już od nowego roku szkolnego uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych w Ostrołęce „Kolorowa Szkoła, będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w odnowionych klasach.

Więźniowie, którzy podjęli się tych prac, odbywają swoje wyroki w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. 12 osadzonych z wychowawcą do spraw kulturalno -oświatowych z zaangażowaniem i solidnością przeprowadzili remont i przygotowanie sal lekcyjnych.

Już teraz wiadomo, że planowana jest dalsza współpraca szkoły i więźniów w kolejnych przedsięwzięciach.

Prace odbyły się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy placówką karną reprezentowaną przez Panią Dyrektor mjr mgr Elżbietę Jankowską a Stowarzyszeniem "Dajmy razem szansę" w Ostrołęce reprezentowanym przez Panią Prezes mgr Małgorzatę Szafrańską.

„Kolorowa Szkoła” istnieje od 2012 roku. Jej dyrektorem jest mgr Grażyna Ciszkowska. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę". Budynek szkolny mieści się w jednym ze skrzydeł budynku Domu Dziecka w Ostrołęce przy ulicy Poznańskiej 34/36.

zdj. kolorowaszkola.eu