MEGAMOCNI

Wirus polio (Heinego-Medina) nadal zagraża Europie

choroby Heinego_Medina polio wirus

Dodano 2013-12-20 10:12:16 | Autor: Emil Kowalski

Na początku tego miesiąca, 5 grudnia miała miejsce konferencja w Narodowym Instytucie Zdrowia PublicznegoPaństwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Dotyczyła ona problemu związanego z szerzeniem się wirusa polio.

Wirus polio jest przyczyną choroby Heinego-Medina. To ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego.

Konferencja pt. „Nadzór epidemiologiczno-wirusologiczny nad ostrymi porażeniami wiotkimi w Polsce – aktualna sytuacja, wyzwania oraz potrzeba wzmocnienia systemu nadzoru. Kluczowy udział PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH w realizacji Programu Eradykacji Poliomyelitis”, dotyczyła m.in. ryzyka ponownego pojawienia się wirusa polio w Europie (wyeliminowano go z Europy w 2002 roku).

Obawy takie są podyktowane faktem wystąpień tej groźnej infekcji, w krajach sąsiadujących z naszym kontynentem tj. Syria, Izrael oraz migrację mieszkańców z tych krajów. W październiku 2013r. w Syrii wykryto krążący dziki szczep wirusa polio, który u aż 17 osób spowodował zakażenie. Również tym roku dziki szczep wirusa polio wykryto w ściekach w Izraelu i jest on na tyle niebezpieczny, że władze tego kraju podjęły decyzję o wprowadzeniu masowych szczepień przeciw poliomyelitis

Oprócz tych krajów, zachorowania odnotowano w Tadżykistanie, gdzie kraj ten odnotował aż 457 przypadków polio zarówno wśród dzieci i dorosłych, w tym 29 przypadków śmiertelnych. Ponadto dziki wirus polio wciąż jest aktywny w Afganistanie, Egipcie, Indiach, Nigerii, Pakistanie.

W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zachowanie szczególnej czujności i ostrożności, a także uważne monitorowanie sytuacji w poszczególnych krajach Europy.

W naszym kraju, od wielu lat nie występują przypadki zarażenia wirusem. To wszystko dzięki Programowi Szczepień Ochronnych. Aktualnie w Polsce najważniejszym elementem strategii jest nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi. Polska stosuje się do zasad bezpieczeństwa jakie wytycza Światowa Organizacja Zdrowia. Działania przeciwko pojawianiu się wirusa polia są nadzorowane też przez Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis, który jest jednym z najbardziej szeroko zakrojonych działań międzynarodowych na rzecz zdrowia publicznego.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego