MEGAMOCNI

XI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

Kraków studenci studia

Dodano 2014-04-25 07:30:50 | Autor: Jacek Gibel

Już 11 lipca rozpocznie się kolejna, jedenasta edycja Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Niepełnosprawnych. Impreza potrwa przez cztery dni.

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych to inicjatywa powstała w 2004 roku. Jej organizatorem jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej działające we współpracy ze zrzeszeniami: Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.

Celem corocznych spotkań jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń i poglądów, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania na swoich uczelniach nowych inicjatyw mających na celu poprawę komfortu studiowania osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie świadomości środowiska akademickiego na temat niepełnosprawności. Z roku na rok liczba uczelni i stowarzyszeń biorących udział w Spotkaniu systematycznie się powiększa. W 2013 roku do Krakowa zawitali przedstawiciele 26 placówek.

Do tej pory na Spotkaniach poruszana była tematyka związana z rynkiem pracy, wyrównywaniem szans, dotacjami dla osób niepełnosprawnych, wizerunkiem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rolą uczelni w życiu studentów z niepełnosprawnością, a także ze sportem i turystyką osób niepełnosprawnych. W tym roku konferencja skupi się na problematyce niepełnosprawności za granicą. Przewidziane są dwa główne bloki tematyczne:

  • Niepełnosprawni na świecie -– panel poświęcony zagadnieniom dotyczącym jakości życia w innych krajach, dostępności dla osób niepełnosprawnych różnych obszarów życia społecznego, takich jak kultura czy edukacja oraz postrzeganiu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  • Niepełnosprawni w świecie -– panel poświęcony zagadnieniom związanym z podróżowaniem osób niepełnosprawnych i możliwościach wyjazdów zagranicznych (również w ramach programów wymian studenckich).

Konferencję uświetnią zaproszeni przez organizatorów goście, związani z tematyką poruszaną na Spotkaniu. Po konferencji natomiast odbędzie się zwiedzanie miasta i wieczorna integracja uczestników.

XI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych odbędzie się w Krakowie w dniach 11-14 lipca 2014 r. Więcej informacji, a także kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej Akademii Górniczo-Hutniczej.

zdj. zsn.agh.edu.pl

(inf. własna/zsn.agh.edu.pl)