MEGAMOCNI

Zaprezentuj swoje umiejętności wokalne

artyści konkursy wokalista

Dodano 2013-05-13 12:33:48 | Autor: Emil Kowalski

Uwaga, Uwaga! Jeżeli jesteś osoba niepełnosprawną i lubisz śpiewać, uwarzasz że masz talent i chcesz zaprezentować swoje umiejętności szerokiej publiczności, możesz wziąć udział w koncercie, dzięki któremu zaprezentujesz swój potencjał jako wokalista. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Sprawni ogłasza Konkurs ,,Spełnionych Marzeń”, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, utalentowanych wokalnie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne (o orzeczonym przez odpowiednie władze stopniu niepełnosprawności)

w wieku od 5 lat, których pasją jest śpiew i muzykowanie. Warunkiem uczestnictwa wKoncercie jest przesłanie w wyznaczonym

przez Organizatora terminie kompletu dokumentów (Karta zgłoszenia uczestnika, Materiał zgłoszeniowy, Kopia Orzeczenia o

Niepełnosprawności oraz Oświadczenie). Komplet dokumentów oraz Regulamin Konkursu dostępny na stronie

www.niepelnosprawnisprawni.com

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci – od 5 do 8 lat

II kategoria – dzieci – od 9 do 12 lat

III kategoria – młodzież – od 13 do 21 lat

IV kategoria – dorośli – od 22 do 105 lat.

 

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 01 września 2013 na adres:

STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI

KONKURS ,,SPEŁNIONYCH MARZEŃ”

ul. Bolesława Czerwińskiego 6/207

40 – 584 Katowice

 

Jury

Organizator według własnego uznania zaprasza do udziału w Jury. Organizator powołuje skład Jury na wszystkich etapach Konkursu. W drugim etapie Konkursu zadaniem Jury jest wyłonienie 32 osób, po 8 w każdej kategorii wiekowej, które kwalifikują się do udziału w Półfinale. W trzecim etapie Jury wybiera 6 osób z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają nominację do Finału Konkursu i przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę dla każdej z grup wiekowych. Czwarty etap to występ w Koncercie Finałowym.

 

Przebieg Konkursu

Konkurs odbędzie się w trzech etapach

  1. Etap I – nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 01 września 2013 r.

  2. Etap II - werdykt Jury do 07 września 2013 r.

  3. Etap III – Półfinał Konkursu – 14 do 15 września 2013 r. w Cieszynie.

 

Finał Konkursu

Koncert Finałowy odbędzie się dnia 5 października 2013 r. w Katowicach lub Kleszczowie przy udziale

STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI pod tytułem KONCERT ,,SPEŁNIONYCH MARZEŃ”

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminów z przyczyn losowych!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie o życzymy sukcesu.