MEGAMOCNI

Zatrudnianie niepełnosprawnych korzystne dla pracodawców

bez_barier praca zatrudnienie

Dodano 2014-08-01 13:00:35 | Autor: Jacek Gibel

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych podnosi efektywność procesu rekrutacji, stanowi okazję do budowania wizerunku dobrego, troskliwego pracodawcy i wpisuje się w całościową politykę odpowiedzialności społecznej - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę HRK.

Najczęściej korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnych rozpatrywane są przez przedsiębiorców w kategoriach finansowych - subwencji do wynagrodzenia czy dofinansowań do stanowisk pracy. Badanie wykazało jednak, że lista plusów jest znacznie dłuższa.

Okazuje się, że osoby niepełnosprawne w niektórych kwestiach biją na głowę pełnosprawnych współpracowników.

W centrum telefonicznym IKEA w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy osiągają często wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy - mówi Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding HRK.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie chętnie też angażują się w wykonywanie powtarzalnych prac, które nie cieszą się zainteresowaniem pracowników pełnosprawnych.

Większość badanych przedsiębiorstw informuje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie tylko w ogłoszeniach o pracę, ale również bezpośrednio na stronach czy w mediach. Część z nich bierze też udział w konkursach pracodawców osób niepełnosprawnych, dzieli się swoimi praktykami z innymi pracodawcami podczas konferencji czy nawiązuje współpracę z trzecim sektorem - organizacjami pozarządowymi. Badania pokazują też, że zatrudnianie niepełnosprawnych powoduje budowę pozytywnego wizerunku pracodawcy, a co za tym idzie, między innymi obniżenie kosztów rekrutacji. Dobra marka sprzyja też większemu zaangażowaniu pracowników, a przez to - wzrostowi efektywności.

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, są zwykle również aktywne w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR):

  • angażują swoich pracowników w wolontariat;
  • zakładają fundacje i inicjują specjalne programy na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych i  innych grup wykluczonych;
  • prowadzą aktywną działalność szkoleniową i stypendialną adresowaną do niepełnosprawnych studentów;
  • sponsorują imprezy dedykowane osobom niepełnosprawnym, w tym nawet paraolimpiady;

Badania HRK dowodzą także, że dzięki kontaktom z osobami niepełnosprawnymi, pracownicy stają się bardziej empatyczni, nastawieni na pomoc innym, a w zarządzaniu ludźmi większego znaczenia nabiera indywidualne podejście do pracownika.

Widoczna jest zależność pomiędzy kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa i dobrymi praktykami HR, a zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Z jednej strony, otwarta kultura, która promuje indywidualne podejście do pracownika sprzyja zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z drugiej, ich obecność w firmie prowadzi do wzrostu zaangażowania, poziomu empatii i lojalności pracowników, rozwoju przywództwa i integracji zespołu - dodaje Joanna Kotzian.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/alebank.pl)