MEGAMOCNI

Zbadaj się bezpłatnie na astmę, płuca, alergię

badania NFZ zdrowie

Dodano 2013-06-20 22:08:36 | Autor: Emil Kowalski

27 czerwca 2013 r. obchodzimy po raz drugi Polski Dzień Spirometrii. Organizatorami tej akcji są EFA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Obturacyjne Choroby Płuc) i Polska Federacja Chorych na Astmę Alergie i POChP przy współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, a patronat nad nią objęła Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W kilkudziesięciu placówkach zdrowia, w przychodniach, szpitalach, ale także w urzędach użyteczności publicznej, sklepach, ośrodkach sportowych, kościołach w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatną spirometrię, która poprzez ocenę pojemności płuc i przepływu powietrza przez drogi oddechowe pomaga potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). To bezbolesne i nieinwazyjne badanie pozwala szybkie określenie stopnia upośledzenia drożności dróg oddechowych. Dzięki niemu można rozpoznać i określić rodzaj zaburzeń oddychania, ocenić stopień upośledzenia czynności układu oddechowego, określić szybkość rozwoju choroby oraz wpływ czynników ryzyka - palenia tytoniu i ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. Spirometria pozwala także w prosty sposób ocenić skuteczność prowadzonego leczenia.

- - -

W czasie poprzednich akcji przebadało się ponad 10.000 osób, a u około 2.000 z nich stwierdzono astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Większość chorych była nieświadoma faktu, że przyczyną ich dolegliwości, uporczywego kaszlu i duszności, mogą być te schorzenia.

Każda osoba zgłaszająca się na badanie proszona jest o wypełnienie ankiety, która została opracowana we współpracy z ekspertami z Politechniki Warszawskiej, prowadzącymi badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza spowodowanych gęstością zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej na układ oddechowy.

Aktualna lista placówek biorących udział w II Polskim Dniu Spirometrii.


źródło - NFZ/Departament Spraw Świadczeniobiorców