MEGAMOCNI

Zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych już po pierwszym posiedzeniu

Dodano 2013-03-06 10:15:46 | Autor: Emil Kowalski

Rozpoczęły się rozmowy rządowe na temat rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Na pierwszym posiedzeniu poruszono tematy prawne, mieszkalnictwa, warsztatów terapii zajęciowej, funkcjonalności domów opieki społecznej.

Posiedzenie Zespołu, które odbyło 5 marca, zajmującego się rozwiązaniami otworzył Jarosław Duda – pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Cały cykl spotkań ma charakter międzyresortowy, poszczególne ministerstwa są reprezentowane przez swoich przedstawicieli. Przewodniczącą całego Zespołu została Posłanka na Sejm RP Katarzyna Hall, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.

I właśnie także problem autyzmu, również został zawarty w działaniach członków zespołu. Należy też dodać, że pozostałe czyli opieka zdrowotna i rehabilitacja społeczna, integracja, propozycje finansowe, są ważnymi elementami całego projektu.

Podczas posiedzenia wyłoniono grupy problemowe, które będą zajmować się poszczególnymi zadaniami.