MEGAMOCNI

Zmiany prawne dla niepełnosprawnych

bez_barier MOST

Dodano 2014-01-09 12:18:27 | Autor: Jacek Gibel

Skrócenie czasu oczekiwania na refundację sprzętu rehabilitacyjnego, karty parkingowe na czas określony i zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych – oto kilka zmian, jakie w 2014 roku wejdą w życie, aby ułatwić funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Mówił o nich Poseł Marek Plura, honorowy gość III spotkania Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno–Zawodową Osób z Niepełnosprawnością, które działa w ramach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, realizowanego przez Stowarzyszenie MOST z Katowic.

Poseł zapowiedział, że pierwszego stycznia zmienią się rozporządzenia dotyczące sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Zaktualizowany został katalog sprzętu. Zlikwidowano absurdy, których przykładem były np. możliwość refundacji zakupu wyłącznie jednego buta ortopedycznego oraz brak możliwości zakupu wózka specjalistycznego. Skrócono również czas oczekiwania na refundację niektórych sprzętów niezbędnych do funkcjonowania osób z niepełnosprawnością jak np. wózki, laski itp. Pojawią się zmiany w zasadach przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie, które obecnie funkcjonują, stracą ważność 1 listopada przyszłego roku. Natomiast zespoły ds. orzekania wydadzą karty nowego typu m.in. na czas określony, ale nie dłuższy niż 5 lat. Przeznaczone one będą dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mających znaczne problemy w samodzielnym poruszaniu. Obecnie wydanych jest ok 500-600 tysięcy kart. Natomiast po pierwszym listopada liczba ta zmniejszy się o ok. 2/3, co załagodzi problem braku wolnych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, które to miejsca często są zajmowane przez osoby sprawne – krewnych i znajomych osób posiadających karty.
Niestety, jak zauważył Pan Poseł, w dalszym ciągu nie wydano rozporządzenia Komisji Europejskiej, dotyczącego pomocy publicznej dla niepełnosprawnych, które ma określić wysokość pomocy, jaką polskie państwo polskie może przekazać przedsiębiorcom z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

W dalszej części potkania Forum Pan Krzysztof Hołyński wygłosił krótką prelekcję na temat możliwości konsultowania aktów prawnych i dokumentów strategicznych (dotyczących niepełnosprawności) na różnych poziomach władzy. Następnie Pani Anna Szelest (Prezes Stowarzyszenia MOST i członek zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2013) powiedziała kilka słów o nowelizacji wspomnianego dokumentu. Ustalono także plany na przyszłe spotkania Forum.

Forum funkcjonuje w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego spotkania odbywają się cyklicznie od października 2013 do lipca 2014 roku. Celem tych długofalowych działań jest zarówno bieżąca wymiana praktycznych informacji z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością, ale również lobbowanie na rzecz zmian w zakresie rozwiązań dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, w naszym województwie.

AB/MOST