MEGAMOCNI

Zmiany w e-WUŚ

eWUŚ NFZ pacjenci

Dodano 2013-11-29 09:34:56 | Autor: Emil Kowalski

Komunikat informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący zmian w systemie e-WUŚ (system umożliwiającycy natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

NFZ informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, została włączona możliwość weryfikacji w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób, które posiadają ważną decyzję wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy oraz osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zamieszkujących na terytorium Polski, dla których Fundusz wydał poświadczenie, czyli dla tzw. rezydentów UE.

W przypadku, kiedy Fundusz w systemie eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może jak dotychczas posłużyć się dotychczas przedstawianym dokumentem.

Ważne! Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń.

Pacjenci ubezpieczeni w innych państwach członkowskich UE/EFTA, którzy nie mają statusu rezydenta UE, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego dokumentu unijnego potwierdzającego fakt ubezpieczenia. Rodzaj dokumentu jakim pacjent powinien się posługiwać uzależniony jest od celu, w jakim dana osoba przebywa na terytorium Polski oraz od charakteru tego pobytu.

Poniższa infografika zawiera informację o rodzaju dokumentu oraz zakresie przysługujących świadczeń w zależności od celu pobytu.

info: NFZ