MEGAMOCNI

"Życie bez barier" - portal o likwidacji barier

bez_barier organizacje

Dodano 2013-03-13 13:55:49 | Autor: Jacek Gibel

"Życie bez barier" to strona poświęcona likwidowaniu barier architektonicznych, traktująca głównie o osobach niepełnosprawnych ruchowo (niepełnosprawnych fizycznie długotrwale, okresowo, starszych). Prezentujemy różne urządzenia i sposoby na pokonywanie schodów. Odsetek osób na wózkach inwalidzkich oraz zwiększająca się ilość seniorów w naszym kraju pokazują, że problem ten dotyczy coraz większej liczby ludzi.

Chcemy uświadomić zarówno samorządy, deweloperów, jak i zarządców budynków, że likwidacja barier architektonicznych to nie tylko paragraf w prawie budowlanym, ale przede wszystkim umożliwienie wielu ludziom wyjścia z domu, dostania się do urzędu, szkoły czy sklepu. To możliwość integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, szansa na ich rozwój, na znalezienie pracy.

Pokazujemy, że dzielenie ludzi na zdrowych i niepełnosprawnych jest błędem. Każdy z nas może zachorować, mieć wypadek i utracić zdolność swobodnego poruszania się. Wszyscy też starzejemy się. Kto wie, może za paręnaście lat sami będziemy potrzebowali pomocy przy pokonywaniu schodów na naszej drodze. Musimy o to zadbać już dziś.

Prosimy naszych czytelników o wskazywanie konkretnych lokalizacji, do których dostanie się na wózku inwalidzkim jest utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Przekazujemy te informacje wraz z propozycjami rozwiązania tego problemu. Im więcej głosów będzie ze strony społeczeństwa, tym więcej uda się zlikwidować barier.

Na naszą stronę zapraszamy wszystkich, którzy chcą współtworzyć z nami ŻYCIE BEZ BARIER.

Adres strony: http://www.likwidacja-barier.pl/