MEGAMOCNI

Regulamin portalu niepełnosprawnych

I. Właścicielem serwisu społecznościowego www.megamocni.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Medi-Soft” Punkt Apteczny Mirońska  Iwona, 05-140 Serock ul. Nasielska 19a, z siedzibą mieszczącą się pod adresem 16-075 Zawady, ul. Wolności 12 o num. rej. REGON 017312048 oraz NIP 9462182454.

II. Portal służy do nawiązywania kontaktów, wzajemnego komunikowania się między użytkownikami, prowadzenia własnych profili oraz do korzystania z innych funkcji udostępnionych przez Serwis.

 1. Użytkownicy mogą publikować własne zdjęcia, wypowiedzi na forum, wpisy na tablicy społecznościowej, linki, filmy wideo, nawiązywać kontakty, wysyłać maile między sobą etc.

 2. Każdy użytkownik ma pełny wgląd do swojego profilu oraz do opublikowanych przez siebie treści, które może w dowolnej chwili modyfikować. 

 3. Za aktywność w serwisie użytkownikom przyznawane są punkty, za które może uzyskać produkty w postaci nagród rzeczowych lub skorzystać z rabatów.

III. Głównymi odbiorcami portalu są osoby i instytucje związane z niepełnosprawnością.

 1. Treści portalu są promowane zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

 2. Fundacje charytatywne i organizacje non-profit oraz urzędy mogą ubiegać się o prawo do publikacji treści sponsorowanych lub patronackich bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 3. Portal jest otwarty na wszelkie formy współpracy w ramach profilu z nim związanego.

IV. Odpowiedzialność za treści merytoryczne i wypowiedzi w witrynie ponoszą ich autorzy. Serwis nie ponosi takiej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do usuwania treści bez podania przyczyny.

 1. Każdy kto w swoich treściach narusza dobre imię właściciela portalu oraz samej marki MEGAMOCNI.PL zostanie natychmiastowo usunięty z grupy użytkowników i bezpowrotnie utraci możliwość ponownego założenia konta. W skrajnych przypadkach właściciele portalu mogą zgłosić ten fakt na drogę sądową.

 2. Na portalu nie można używać wulgaryzmów, publikować treści faszystowskich, rasistowskich, propagujących złe i zabronione aspekty życia społecznego oraz treści o charakterze erotycznym lub związanych z hazardem.

 3. Na portalu nie można zamieszczać żadnej formy reklamy w postaci linków i bannerów lub też stosować kryptoreklamy bez zezwolenia lub zamówienia takiej usługi. W sekcji społecznościowej, na tablicy aktywności, zamieszczanie linków jest dozwolone.

V. Serwis zastrzega sobie prawo do treści dodawanych przez użytkowników, którzy dokonując rejestracji i wcześniej zapoznając się z warunkami i regulaminami, wyrażają zgodę na prawo do ich publikacji.

 1. Administrator serwisu ma prawo do blokady konta w każdej chwili bez podania przyczyny

 2. Prawo do publikacji treści użytkowników przez serwis www.megamocni.pl obejmuje również wykorzystywanie ich na innych portalach powiązanych w celach promocyjnych www.megamocni.pl

 3. Akceptacja regulaminu i wszelkich innych warunków korzystania z serwisu jest dobrowolna.

 4. Treści dodawane do portalu www.megamocni.pl są moderowane. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.

VI. Rejestracja i korzystanie z konta przez użytkowników jest darmowa.

 1. Do portalu może zarejestrować się każdy bez względu na to czy jest osobą niepełnosprawną.

 2. Użytkownicy wcześniej zablokowani nie mogą się ponownie zarejestrować. W szczególnych przypadkach administracja może zrobić wyjątki, ale tylko po uprzednim uzasadnieniu i prośbie wysłanej drogą pocztową e-mail.

 3. Aby dokonać rejestracji należy udostępnić adres e-mail oraz wypełnić pozostałe informacje obowiązkowe, które są oznaczone „*”.

 4. Zaleca się zmieniać hasło przynajmniej co miesiąc (raz na 30 dni), jest to dodatkowe zabezpieczenie dla Użytkownika przed niepowołanymi i nieuprawnionymi do korzystania z konta, innymi osobami. Hasło powinno koniecznie zawierać: cyfrę, dużą i małą literę oraz mieć długość minimum 8 znaków.

 5. Konto można również usunąć, kierując żądanie do administracji serwisu za pomocą wiadomości email lub telefonicznie.

VII. Serwis świadczy usługi bezpłatnie. Opłatom podlegają jedynie wybrane funkcje wyszczególnione w odrębnych działach i opisane w osobnych regulaminach.

 1. W serwisie istniej możliwość dokonywania zamówień sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów.

 2. W serwisie znajduje się aplikacja Peruki 3D oraz Peruki 2D, przy których pojawiają się propozycje peruk, które również można zamawiać.

 3. W serwisie znajduje się aplikacja E-Learning, gdzie mogą być udostępnione szkolenia odpłatne.

 4. Wszelkie zamówienia związane z płatnościami będą realizowane tylko po dokonaniu zgłoszenia za pomocą odpowiednich formularzy i uiszczeniu wymaganych kwot.

VIII. Serwis świadczy również usługi reklamowe i promocyjne firm i instytucji handlowych i usługowych.

 1. Wykaz usług reklamowych jest dostępny w odrębnym dziale i podlega oddzielnym postanowieniom.

 2. Nie świadczymy usług reklamowych dla sieci afiliacyjnych i innych grup reklamowych o podobnym charakterze.

 3. Promocje wydarzeń charytatywnych i zbiórek wszelkiego rodzaju dla osób potrzebujących nie podlegają opłat ale tylko wtedy, gdy nie mają charakteru komercyjnego.

IX. Serwis udostępnia mozliwość zgłaszania pomocy dla niepełnosprawnych oraz kontakt z wolontariuszami.

 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc można dokonać poprzez wypełnienie formularza "pomocna dłoń"
 2. Zgłoszenie chęci pozostania wolontariuszem, odbywa się podczas rejestracji lub po założeniu konta w profilu użytkownika.
 3. Treść zgłoszeń jest wysyłana bezpośrednio do aktywnych wolontariuszy na podany adres email.
 4. Realizacja pomocy, odbywa się poza łamami serwisu (bez udziału właściciela i administratorów) i szczegóły ustalają osobiście zainteresowane strony.
 5. Administracja nie odpowiada za prawidłowe wykonanie zleconej pracy charytatywnej, realizacji zadań wolontariuszy oraz za bezpośrednie kontakty pomiędzy nimi a innymi użytkownikami.

X. Administrator serwisu wraz z jego właścicielem zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie. Użytkownicy będą informowani drogą mailową o zachodzących zmianach.

XI. Administracja i właściciel serwisu gwarantują bezpieczeństwo zachowania danych osobowych zgodnie z GIODO, gdzie dokonano zgłoszenia działalności związanej z przechowywaniem danych.

 1. Dane użytkowników nie będą wykorzystywane ani udostępniane przez portal www.megamocni.pl. Mogą jedynie zostać wykorzystanie przez administrację w celach informacyjnych i kontaktowych z użytkownikami serwisu.

 2. Dane użytkowników są wykorzystywane w celach wysyłki subskrypcji, jaka została przez nich zamówiona.

 3. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane fałszywe, jakie udostępnili użytkownicy.

 4. Administracja zastrzega sobie prawo do wysyłki na adres e-mail użytkowników maili o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące administracji i obsługi portalu prosimy kierować poprzez pocztę email lub kontaktować się drogą telefoniczną.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).