Day: April 13, 2021

Jak nowa technologia pomaga niepełnosprawnym?

Pod pojęciem szeroko rozumianej nowej technologii kryje się przede wszystkim dobrze rozwinięty internet. W obecnych czasach korzysta z niego niemal każdy człowiek, bez względu na swoje pochodzenie, poziom wykształcenia czy stan zdrowia. Do czynnych użytkowników internetu należą również osoby w różnym stopniu niepełnosprawne, tzn. takie, które są w stanie samodzielnie obsłużyć sprzęt komputerowy. Jak się […]

Osoby na wózku inwalidzkim. Czy mają problem z poruszaniem w polskich miastach?

Osoby niepełnosprawne w Polce wciąż napotykają wiele barier, zarówno architektonicznych jak i społecznych. Są one przeszkodą dla normalnego funkcjonowania. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wciąż spotykają w Polskich miastach wiele trudności. Bariery architektoniczne Najczęściej spotykanymi barierami architektonicznymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich są: nierówne powierzchnie ulic, chodników i bruku, zbyt wąskie drzwi, […]

Konferencje na temat osób niepełnosprawnych

Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć około 4,9mln – 7,7mln osób. Jest ich wiele i razem z rodzinami muszą pokonywać wiele wyzwań, których doświadczają każdego dnia. Społeczeństwo stara się pomagać takim osobom na różne sposoby, m.in. organizując konferencje, na których poruszane są tematy dotyczące ich sytuacji i szukanie sposobów, które umożliwiałyby jej poprawę. W […]

Czy niepełnosprawność skreśla z uprawiania sportu?

Osoby z niepełnosprawnościami muszą mierzyć się z wieloma trudnościami w życiu codziennym, jednak ich możliwości w zakresie sportu nie muszą być ograniczone. Świetnym dowodem na to są chociażby organizowane cyklicznie igrzyska paraolimpijskie, organizowane od 1960 roku, w których osoby niepełnosprawne osiągają zadziwiające wyniki. Ich upór oraz dążenie do celu wymaga ogromnego podziwu. Dla wielu są […]

Top