Day: April 14, 2021

Ogłoszenie Niepodleglosci Polski

W ponad tysiącletniej historii Polski okresy świetności państwa przeplatały się z ciężkimi próbami. Agresywna polityka sąsiednich państw, wspólne interesy europejskich monarchii stanowiły ciągłe zagrożenie dla jedności Rzeczpospolitej. Dzięki silnemu poczuciu wielkości królestwa skutecznie udawało się polskiemu rycerstwu zwycięsko wychodzić z militarnych zagrożeń ze strony Niemców, Turków, Szwedów, czy Rosjan. Od czasu wprowadzenia zasady wolnego wyboru […]

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Choć pewnie mało kto o tym wie, 12 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Tematem ostatniego MDM było “Zaangażowanie młodych ludzi w działania globalne”, który miał podkreślić jak ważny jest głos młodzieży i ich zaangażowanie w ulepszanie świata. Ostatnie obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbyły się w wyjątkowych okolicznościach pandemii COVID-19. Ostatni rok kompletnie zmienił życie wielu […]

Top