Pod pojęciem szeroko rozumianej nowej technologii kryje się przede wszystkim dobrze rozwinięty internet. W obecnych czasach korzysta z niego niemal każdy człowiek, bez względu na swoje pochodzenie, poziom wykształcenia czy stan zdrowia. Do czynnych użytkowników internetu należą również osoby w różnym stopniu niepełnosprawne, tzn. takie, które są w stanie samodzielnie obsłużyć sprzęt komputerowy.

Jak się okazuje, niepełnosprawni podobnie jak wszyscy inni ludzie, czerpią z nowych technologii wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

Przede wszystkim nowe technologie pozwalają im być na bieżąco z informacjami i wydarzeniami mającymi miejsce zarówno w kraju, jak i na świecie. To sprawia, że znacząco zmniejsza się ich poczucie społecznego wykluczenia.

Ponadto, użytkując zasoby internetu, niepełnosprawni mają okazję samodzielnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez zgłębianie wiedzy na ich temat. Mogą wyszukiwać wszelkiego rodzaju informacji w internecie, dzięki czemu – mimo swojej odmienności – nie są ograniczeni w rozwoju.

Bogactwo internetowych treści i coraz szersze możliwości zarządzania nimi sprawiają, że osoby niepełnosprawne z powodzeniem mogą uczestniczyć w organizowanych zdalnie wydarzeniach, np. różnego rodzaju interesujących je tematycznych konferencjach. W ten sposób nie tylko pogłębiają swoją wiedzę, ale i mają okazję poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach czy też sytuacji życiowej.

Wymieniona wyżej zaleta konsekwentnie prowadzi nas do kolejnego punktu, śmiało dającego określić się mianem korzyści wynikającej z użytkowania nowych technologii. Osoby z niepełnosprawnościami mają tutaj szansę na nawiązanie bliższych relacji, które mogą przerodzić się w długoletnie przyjaźnie, a nawet związki. Jest to niezwykle ważny aspekt w życiu tych osób, ponieważ przytłaczające poczucie samotności doskwiera im stosunkowo często, a jak wiadomo – do przestrzeni internetowej coraz częściej przenosi się również świat relacyjny.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, nowe technologie stwarzają również pole manewru dla osób niepełnosprawnych w kwestii nauki i zdobywania wykształcenia, szczególnie wyższego, poprzez zdalne nauczanie. Zaproponowane rozwiązanie jest doskonałym dowodem na to, że niepełnosprawność nie powoduje wykluczenia w tak istotnym aspekcie, zapewniającym nie tylko rozwój na poziomie książkowej wiedzy, ale i przydatnych umiejętności z zakresu chociażby obsługi sprzętu komputerowego.

Przedstawione powyżej kwestie skutecznie dowodzą, iż nowe technologie mogą mieć duży wpływ na życie osób niepełnosprawnych. Czynią je lepszym i bardziej bogatym, o ile są odpowiednio wykorzystywane.