Choć pewnie mało kto o tym wie, 12 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Tematem ostatniego MDM było “Zaangażowanie młodych ludzi w działania globalne”, który miał podkreślić jak ważny jest głos młodzieży i ich zaangażowanie w ulepszanie świata. Ostatnie obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbyły się w wyjątkowych okolicznościach pandemii COVID-19. Ostatni rok kompletnie zmienił życie wielu młodych ludzi na całym świecie. Utrudniony dostęp do nauki w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się to problem, który dotknął miliony ambitnych nastolatków. Jest to dla nich jedyna możliwość wyrwania się z biedy, w której dorastali. Wielu doświadczyło także śmierci bliskich osób, są to czynniki zaburzające prawidłowy rozwój człowieka. Obecne młode pokolenie doświadcza największej tragedii w dziejach od czasów II wojny światowej. Jednak są to też bohaterowie na miarę naszych czasów, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy globalne budzą powszechny szacunek i uznanie. Powstały liczne organizacje kierowane przez młodych ludzi, które organizują marsze i zbierają pieniądze na walkę ze zmianami klimatu. Ważne dla młodzieży są wartości takie jak równość oraz sprawiedliwość rasowa i płciowa, a także wolność wyznania. Bardzo często oprócz działalności w organizacjach charytatywnych działających lokalnie, młodzi włączają się w działania ogólnoświatowych organizacji niosących pomoc takich jak, np. UNICEF, a niektórzy nawet wyjeżadzają na misje do Afryki czy Ameryki Południowej aby tam edukować i wspomagać najuboższych.

Celem powstania Międzynarodowego Dnia Młodzieży było zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności w sferach dobroczynności, wymiany poglądów, a także przedstawiania swoich pomysłów na rozwiązywanie bieżących problemów władzom swojego kraju. Trzeba przyznać, że ta idea została w pełni zrealizowana. W ciągu ostatnich lat młodzież zaczęła aktywnie angażować się w sprawy zarówno lokalne jak i globalne. Ważne jest dla nich nie tylko tu i teraz, równie intensywnie myślą o przyszłości swojej, swojego kraju i naszej wspólnej planety.